De vraag

ISPT is een toonaangevende organisatie op het gebied van waterstof in Nederland en ver daarbuiten. Een kennisinstituut rond één van de duurzame oplossingen voor de fossiele brandstof crisis. Rond ISPT hangt de nodige buzz. Met verwachtingen vanuit de politiek, bedrijfsleven en de samenleving.

Hoe zorg je als organisatie dat je je ambitie blijft volgen en je targetgroups betrokken houdt? Aan Random Creatives de vraag om de ambitie te vertalen naar een duidelijke jaarkalender voor alle doelgroepen. Orde in de chaos.

De vertaling

Met ISPT deden we een deepdive. Met als doel: de ambities, waarden en drijfveren destilleren en deze kanaliseren. Om zo een kalender te creëren die duidelijkheid verschafte. Voor iedereen intern, maar zeker ook voor de doelgroepen en actoren buiten de organisatie. Een proces van keuzes maken. Wat past binnen de ambitie van dit jaar en welke projecten komen tot hun recht in het huidige speelveld.

Het resultaat was een duidelijke kalender voor het komende jaar. Die de handvaten geeft en transparantie biedt als het gaat om de activiteiten van ISPT als geheel.

Opdrachtgever: ISPT
Opdracht: van propositie naar jaarkalender