De vraag

In de tijd van de pandemie was er veel aandacht voor long gezondheid. Daarom was het des te belangrijker om als The Union prominent informatie te verstrekken en mensen bij elkaar te brengen rond onderzoek en oplossingen m.b.t. longziekten. Maar hoe doe je dat online? Hoe breng je communities van over de gehele wereld bij elkaar om informatie en ervaringen te delen?

De vertaling

In oktober 2021 werd een online platform ingericht, waar de 3.000 deelnemers vanuit de hele wereld bijeen kwamen. Makkelijk toegankelijk voor deelnemers met afstand tot technologie. En passend bij de tijdzone waarin men zich bevond. Zo laagdrempelig dat iedereen mee kon doen. Dat was cruciaal.

Om uiteindelijk over de grenzen met elkaar te delen. Ervaringen rond diverse long aandoeningen en oplossingen vanuit de wetenschap. De wereld van de patiënt en de wetenschapper kwamen digitaal bijeen. Om zo samen stappen te zetten in een verwarrende wereld.

Opdrachtgever: The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Opdracht: online community engagement

Photography: The Union